[ad_1] یک عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، از تاکید کرد: طرح صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی باید در فضای کاملاً شفاف و در یک محیط کاملاً کارشناسی شده بررسی شود و عجله در بیان آن معنایی وجود ندارد. . میلیون ها صفحه ای که می توانید در این صفحه جستجو کنید در لیست زیر ذخیره می شوند. جلال مجیدی کوچی با انتقاد از عجله عدهای از نمایندگان برای

تماس با ما