[ad_1] وزارت امورخارجه آمریکا با تاکید بر اینکه “در یک تعیین کننده در مذاکرات وین قرار داریم” گفت: همچنان بر این باوریم که متقابل به برجام بهترین راه برای محدود برنامه های ایران است. به گزارش ایسنا، ند پرایس بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت: دستکم در مونیخ انتظار دیدار میان وزیران امورخارجه دو کشور را ندارم، اما چیزی.

تماس با ما