عید ححد ححد لک د اکیش

[ad_1]

دبیر اقتصادی مناطق آزاد تجاری و ویژه در مراسم تودیع و معارفه صنعت تلویزیون گفت: این شرکت کیش با اولویت سرویس دهی در مناطق آزاد توسعه میابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از گیزمگ ، به شورای اقتصادی عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه در مراسم تودیع و معارفه فناوری جدید شرکت وابسته به منطقه آزاد کیش به عدم دستیابی به توسعه مناسب این ایران اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن رقابت های رقابتی، جایگاه بسیار بهتری دارد. و بین دو کشور پخش خواهد شد.

سعید محمد با تاکید بر تصمیم گیری در اختیار داشتن یک ایران اختصاصی برای مناطق آزاد افزود: کیش ایر باید ایران ویژه مناطق آزاد و همه مناطق باید در توسعه و توسعه حوزه عمل این شرکت سهیم شوند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری و نیاز فعالین اقتصادی مناطق آزاد 8 منحصر به فرد و همچنین برنامه ریزی های انجام شده برای راه اندازی 7 منطقه جدید برای نیاز به خدمات رسانی به ایران در مناطق آزاد تاکید کرد.

دبیر شورایعالی اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه گفت: کیش ایر با توسعه ناوگان و برنامه عملیاتی دقیق می تواند در سطح ملی و منطقه ای و پس از آن با هدف دستیابی به بازارهای بین المللی روند توسعه خود را دنبال کند.

مشاور رئیس جمهور، افزایش سهم کیش ایر در بازار ملی و بین المللی، افزایش و توسعه ناوگان و راه اندازی کارگو را از مهمترین مدنظر برای این شرکت سرمایه گذاری کرد.

سعید محمد ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر با پیگیری های انجام شده، طرحی و خصوصی سازی شرکت خواهد شد و قطع این عدم قطعیت در حال پیگیری است گفت: کیش ایر باید به دبیرخانه شورایعالی و منطقه آزاد کیش باز شود و با مشارکت سایر مناطق آزاد و آزاد باشد. در این مورد، شما باید دریابید که آیا مشکلاتی وجود دارد که ممکن است داشته باشید.

دبیر اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه در پایان با قدردانی از تلاشهای کاپیتان ابراهیم سیه جانی برای ابوالفضل اسناوندی آرزوی توفیق کرد و برای تحقق اقتصادی وی برای درآمدزایی و ارائه خدمات شایسته به شورای مردمی بیشتر برنامه ریزی کرد.

در ادامه این نشست اقتصادی شرکت همکاری کیش ضمن قدردانی از حسن اعتماد مشاور رئیس جمهور به برنامه تدوین شده در توسعه و تجهیز ناوگان که از طریق فاینانس به راحتی و به سرعت انجام می شود اشاره کرد و افزود: پیگیری برای راه اندازی کارگو. با تکیه بر توان فنی و مهندسی قوی مجموعه و با توجه به موقعیت موجود در کیش که این امکان را به راحتی برای شرکت ارائه می دهد انجام خواهد شد و در مرحله توسعه مقاصد پروازی شرکت، دستیابی به بازارهای بین المللی و ارتقاء وضعیت معیشتی پرسنل. در این حالت، شما باید بتوانید از ویژگی حفاظت از داده های همه کاره استفاده کنید.

ابوالفضل اسناوندی با اشاره به وجود حدود 90 فرودگاه در سراسر کشور و جابه جایی بالغ بر 45 میلیون مسافر اضافه: از این تعداد فرودگاه 80 درصد ظرفیت در حال بهره برداری در 8 فرودگاهی است که ظرفیت مغفول ماندن قابل بهره برداری و مدیریت است.

اسناوندی با اشاره به میزان ساخت فرودگاه ها در کشور به ضرر روز ناوگان عملیاتی در همه ایرلاین ها اشاره کرد و گفت: جستجو می کنیم با استفاده از مناطق آزادیم هواپیمای جدید خریداری و به ناوگان عملیاتی کیش ایر اضافه کنیم.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما