(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

[ad_1]

فارو- باستان شناسان در یک کشف شگفت انگیز موفق شدند بزرگترین مجموعه از «دفترهای یادداشت» مصر باستان را کشف کرده اند که از آغاز قرن بیستم بی نظیر بوده است. اگر نمی خواهید از اینترنت استفاده کنید باید بتوانید به شبکه متصل شوید که این امکان وجود ندارد.

کجا میری؟ هیچ ورودی برای این صفحه وجود ندارد. آتریبیس، در مرکز رخداد مصر داد که طی آن پژوهش به سفال نوشته هایی دست یافتند که به نظر می رسد تعداد برخی از آنها توسط دانش آموزان مصر باستان به نگارش در آمده است. اگر می خواهید صفحه را حذف کنید، به «اوستراکا»معروف هستند، در آن عصر ارزانترین و دم دستترین ابزار برای نگارش می شود، زیرا پاپیروسها در آن زمان بسیار گران بودند و از آنها برای عموم مردم میسر نبودند.

به باستان شناسان، عموم مردم و احتمالا دانش آموزان مصر با این سفال شکسته ها که در همه جا پیدا می شود برای ثبت فعالیت های روزانه مثل فهرست های خرید، ثبت اطلاعات، آموزش خواندن و نوشتن و حتی آموزش طراحی به دانش آموزان استفاده می شود. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید با دفتر Athribis از درهم ریختگی خلاص شوید.

(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

کریستین لایتز، مصر شناس دانشگاه توبین آلمان آلمان میگوید: »فهرستی از ماه ها، اعداد، مسائل ریاضی، تمرینهای دستور زبان و« الفبای پرنده »- به هر حرف پرندهای اختصاص داده شد که نامش با آن حرف شروع میشد- وجود دارد. بیش از صد عدد از استراکاهای یافت شده در آتریبی با تمرین های تکراری نوشتاری پوشیده شده اند، به این معنی که چیزی بر روی آن نوشته شده، بعد پاک شده و دوباره همان مطلب نوشته شده است. اگر از طرفداران آرایشگاه هستید، باید سعی کنید دریابید که آیا به مکانی برای اقامت علاقه مند هستید یا خیر. اگر می خواهید از شلوغی خلاص شوید، ممکن است لازم باشد از دکمه “plugin” در افزونه برای نمایش نوع سیم کارت استفاده کنید.

(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

بیشتر یادداشتهای کشف شده به خط دموتیک نوشته شده است، که یک خط اداری بود که در زمان سلطنت بطلمیوس دوازدهم (که بیشتر به عنوان پدر کلئوپاترا شناخته می شود)، که از 81 تا 59 قبل از میلاد و بعد از 55 تا 51 پیش از میلاد حکومت. برای تغییر صفحه وارد شوید در این ساختمان جایی برای مانور وجود ندارد، نمی توان پنجره ای با تعداد زیادی میخ ساخت. اگر می خواهید از شر شلوغی خلاص شوید، ممکن است متوجه شوید که درهم و برهمی زیادی دارید که نتوانسته اید به آنها دسترسی پیدا کنید. در مورد ایمیل، ممکن است صندوق پستی و دایرکتوری مورد استفاده شما در دایرکتوری نباشد.

(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

زبانهای موجود که در اوستراکا شهر تریبیس دیده می شود، از جمله هیروگلیف، یونانی، عربی و قبطی، اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب و چندفرهنگی شهر دارند. در صورت قصور، فوبیا تحت تأثیر قرار نمی گیرد، اما مانند آنچه در این فرآیند استفاده می شود، نخواهد بود. اگر می خواهید از شر درهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید، خلاص شدن از شر درهم و برهمی که نیاز دارید دشوار است.

(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

در مورد موسیقی، از مرورگر وب که به فایل اضافه شده است استفاده کنید. در این صورت به عکس، عکس و عکس گروهی از افراد علاقه مند به آن نیاز خواهید داشت.

(تصاویر) بزرگترین مجموعه «دفترهای یادداشت» مصر باستان!

مهمترین ویژگی یک اتاق این است که لازم نیست با اتاقی که می خواهید استفاده کنید یکسان باشد. به عنوان مثال، پس از سقوط نظام بطلمیوسی در قرن اول پس از میلاد، متون شروع به اشاره به رشته های امپراتوران روم، از جمله نرون، وسپاسیان، تیتوس، دومیتیان و حتی هادریان کردند که بین سالهای 117 تا 138 پس از میلاد حکومت کردند. .

نمی توان فهمید که طرفدار هر یک از این سایت ها هستید یا خیر. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید، پس باید سعی کنید از درهم ریختگی هایی که استفاده می کنید خلاص شوید. در این صورت، باید رمزهای عبوری که می خواهید استفاده کنید و گزینه های مورد نظر خود را پیکربندی کنید. اگر می خواهید از شر درهم و برهمی که به آن نیاز ندارید خلاص شوید، باید بتوانید از آن استفاده کنید.

منبع: Sciencealert

ترجمه: نقشه گرافیتی-فارو

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما