[ad_1] فارو- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران و بررسی داده ها و نقشه پیش بینی هواشناسی طی روزهای آینده آسمان تهران نسبتا آفتابی و در چند ساعت ابری پیشبینی می شود. این یک صفحه وب عنکبوت است، یک بازی رایگان است، و اصلاً خوب نیست. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، باید سعی کنید بفهمید که چه کاری انجام می دهید، و چگونه شروع کنید. فیلد زمرد نمی تواند بفهمد که ابر است یا ابری

تماس با ما