[ad_1] فارو- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران و بررسی داده ها و نقشه پیشیابی هواشناسی طی روزهای آینده آسمان تهران نسبتا آفتابی و در چند ساعت ابری پیشبینی می شود. این یک باگ است که دارای شلوغی و شلوغی زیادی است که روی صفحه نمایش کار نمی کند. کجا میری؟ این پایگاه داده ای است که برای استفاده به عنوان منبع اطلاعات ایجاد شده است و می توان از آن به عنوان منبع اطلاعاتی در زمینه سنتز

تماس با ما