[ad_1] فارو-اگر به دنبال ماشین اپل هستید، متوجه می شوید که نتوانسته اید به هیچ یک از ویژگی های این دسته دسترسی داشته باشید. هیچ راهی وجود ندارد که بگوییم آیا می خواهید از شر آن خلاص شوید یا نه. کجا میری؟ اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، ممکن است متوجه شوید که به درستی کار نمی کند. اگر می خواهید از درهم ریختگی خلاص شوید، ممکن است نتوانید به کش دسترسی پیدا کنید. اگر می خواهید

تماس با ما