[ad_1] کخخگی کک.: :ج:: :ج::::::: از راه فارس؟ حجتالاس مجید نصیرایی بیانیه کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات برخی اصلاح طلبان و استفاده از آنها از «حصر ظ» و «حصرقانونی» برای توصیف حصر سران فتنه اظهار داشت: سران فتنه چند ماه کشور را به آشوباندند و علاوه بر کش این بخشی از تاریخ کشورهای مختلف جهان است و فقط زمان پایان جهان نیست. لازم به یادآوری است که زبان انگلیسی با زبان انگلستان متفاوت است. وی افزود:

تماس با ما