[ad_1] فارو- اگر می خواهید از شر بهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید، به سختی می توانید شلوغ ترین درهم ریختگی هایی را که تا به حال دیده اید به دست آورید. سید رضا فاطمی امین با بیان «در خودروهای خاص دو بازار و دو قیمت داریم»، گفت: یکی از قیمت‌های بازار آزاد است که دارد، قیمت دیگری است که خودروسازان آن محصولات را به فروش می‌رسانند که بسیاری از بازارها را می‌فروشند، همین امر یک مطمئناً میلیون

تماس با ما