[ad_1] قصد دارم کتابی درباره تاریخ دانشگاه استانبول و تاریخ زبان یونانی بنویسم. کهک.. .که .ک.. .ک.. .کش……. ایرانیان بسیار هر ساله تعطیلات نوروز خود را در استانبول ترکیه می گذرانند، اما گردشگران بسیاری از گردشگران بر گشت و گذار و عبور و مرور واکسن فای را دراستانبول با پرداخت مبلغی دریافت می کنند. واکسیناسیون بوقلمون واکسیناسیون بوقلمون ترکیه تا به امروز نزدیک به 125 میلیون و اکسن کوید تزریق کرده است و در رتبه نهم در میان کشورهای کشور

تماس با ما