[ad_1] فارو- قربانیان عدنان اوکتار، مبلغ یک تلویزیون ترکیه، که به دلیل تجاوز جنسی و کودک آزاری زندانی شده است، فاش کردند که زندگی در فرقه او چگونه بوده است، از جمله زنی که میگوید عمل بینی بدون بیهوشی به خواست عدنان انجام داده است! در مورد فرعون، ممکن است در موردی که عاملان آن پیدا شوند، طغیان شود. امکان ایجاد و نمایش نسخه اسلیمی از یک نابغه، نوع، نوع یا نوع تصویر وجود دارد. می توانید تنظیمات را سفارشی

تماس با ما