گیدئون یکی از اعضای ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده است.


ایران (جمهوری اسلامی)

۱۰:۴۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۶