کاخ سفید می گوید اگر اوکراین مورد حمله قرار نگیرد، بایدن این هفته با پوتین دیدار کندتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم