(ویدئو) عبدالملکی: دانشمندانی که در تعیین دستمزد کارگران نقش دارند

[ad_1]

ایران (جمهوری اسلامی)

23:31 – 1400/11/06.