(ویدئو) رامش حیوانات ولگرد در ناهگاه نجات بغداد

[ad_1]

ناهگاه نجات حیوانات بغداد هفته پیش افتتاح و سگی به نام لا، در حالی که هنوز

ارش فرارو، یکی از داوطلبان در این پناهگاه گفت: ما از انواع حیوانات مراقبت می کنیم و زمانی که خوب راد منهراد هستیم.

آشتن وان خانواده ر غیرعادی است و بسیاری از گربه ها و سگ هایی در خیابان های بغداد پرسه می زنند.

از دهه پیش، از اینکه شهرداری‌ها از جمله بغداد، هزاران سگ ولگرد را با سلاح‌های خودکار می‌کشند.

ر حال اضر، این پناهگاه خانه نها تعداد انگشتان ماری از وانات، از جمله گربه سیاه نام زعتر – به آن

اوطلبان تمام تلاش خود را برای ارائه مراقبت، آسایش و آرامش به موجودات مضطرب انجام می‌دهند.

الی فیصل، ۲۷ ساله، ر از اوطلبان، گفت: مردم وانات آسیب را پس از تصادف به ما گزارش می‌دهند. ما آن‌ها را به اینجا می‌آوریم و آن‌ها را درمان می‌کنیم.

اگر وانات به مراقبت‌های تخصصی تری نیاز داشته باشند، آن‌ها را نزد دامپزشک می‌برند.

ناهگاه، درست در رب پایتخت عراق، امل یک اتاق اصلی است که ر ن حیوانات تحت رمان قرار می‌گیرند، همراه با ا. این پناهگاه در نهایت می‌تواند چند حیوان را در خود داشته باشد و هدف آن این است که روزی به لینیک دامپزشکی رشاد . اما در حال حاضر مبود بودجه ارد.

این تیم به لطف کمک‌های مالی این قطعه زمین را به مبلغ ۲۵ میلیون دینار (حدود دلار) خریداری کرد.

از اوطلبان گفت لیرغم مه لیغاتی که ما در رسانه های اجتماعی انجام داده ایم هیچ مک مالی عمومی صورت نگ.

راق در تلاش است از حدود و دهه درگیری ارج شود و دریک شود

ازمان ملل می‌گوید که با وجود روت نفتی کشور، و یک سوم جمعیت این کشور در رندگی می‌شوند.

نگامی که سگ‌ها و گربه‌ها را بهبود می‌بخشند، آن‌ها را برای فرزندخواندگی رار می‌دهند – اما اگر آن‌ها در رار می‌دهند – اما اگر خانه‌ای پیدا نشد در پنمانند.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما