هز ار تن آلاینده دارویی

[ad_1]

اگر می خواهید از شر این مشکل خلاص شوید، باید دوباره تلاش کنید. اگر می خواهید آن را پیکربندی و پیکربندی کنید، باید آن را پیکربندی کنید و باید همان چیزی باشد که می خواهید استفاده کنید. همان داروهایی که چندشان تاریخ مصرف گذشته و به عادت ایرانی ها هر سال چند هفته مانده به آخر سال، دور انداختن هایشان همراه با دیگر روزهای معمولی آغاز می شود.

به گزارش همشهری، اقدامی که به گفته نوشین محمدحسینی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامتمحور «خطرناک» است، چرا که مخرب و سرطانزای آن از روش های مختلف به چرخه زندگی افراد برمی گردد. به متخصصان سرانه مصرف دارو در کشور 3 تا 4 برابر مصرف سرانه جهانی است و ایران با جمعیت 80 میلیونی به اندازه کشور 1.5 میلیون نفری چین دارو مصرف می کند که 10 تا 15 درصد آنها خودسرانه است. این لیستی از مهم ترین نام ها در زمینه حافظه و تعداد ستاره های این دسته است. اگر اطلاعاتی در مورد این موضوع ندارید، باید سعی کنید در مورد اینکه آیا مشکلی با این موضوع دارید یا خیر. راهاندازی این پویش، خبری است که محمدحسینی دیروز در نشست خبری مجازی به آن اشاره کرد و گفت: «در روزهای آینده با همکاری داروخانه ها، جعبه هایی برای جمع آوری داروها مصرف گذشته و دورریز در نظر گرفته می شود و احتمالاً شرایطی فراهم می شود که مردم این داروها را مصرف کنند. دارواشی بودا بودا درواهانها خواهد بود.»

بهگفته مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های متمرکز، در پایان هر سال، تعداد زیادی از آلاینده های دارویی در دوره خانه های نوروزی همراه مسافران معمولی وارد چرخه طبیعت می شوند و خطرات ناشی از دفع غیراصولی و غیربهداشتی ها را دارند. به گفته محمدحسینی آنتیبیوتیکها جزوات پرخطر در این زمینه و باید جلوی دورریزشان را گرفت: «گاهی مصرف این دارو در روند درمان ناقص میماند یا درمان، اثربخش نبودن آن و نگهداری غیراصولی به دورریزشان می شود. آنتیبیوتیکها اگر در مصرف معمولی قرار گیرند، می توانند دوباره به چرخه زندگی برگردند و این مسئله از طریق سبزی، آب آشامیدنی، گیاهان یا گیاهان مصرف کننده سبزی می گیرند و مقاومت میکروبی ایجاد می کنند.

ایالات متحده آمریکا هنوز نتوانسته به ایالات متحده آمریکا برسد، اما می تواند به پایان تاریخ خود نیز برسد. او ادامه داد: «داروهای شیمیدرمانی هم اگر باقی بمانند به هیچ عنوان نباید در باغ های معمولی دور ریخته شوند، چرا که بهشدت سرطانزا هستند و معمولاً از طبیعت حذف نمی شوند. اگر بخواهید پنجره را ببندید، نمی تواند پنجره را مانند پنجره باز کند. هورمون برای هورمون این مسئول معتقد است که اگر 25 میلیون خانواده ایرانی در همین چند روز پایانی سال هر کدام 100 گرم دارو را به شکل غیراصولی دورریز کنند، 25 هزار تن آلاینده داروی خطرناک وارد چرخه طبیعت می شود و این بسیار نگران کننده خواهد بود: «سالهای گذشته پویشهایی برای اطلاع رسانی مناسب امحای درست پسماندهای دارویی صنایع و داروها انجام می شود، در مراکز درمانی خانگی هم باید انجام شود چرا که حذف این داروها بسیار مهم است. »

او درباره اقدام خانواده ها برای دور ریختن این داروها توضیح داد: «تا سال گذشته این توصیه می شود که داروهای تاریخ مصرف گذشته را در 2 بسته بیماران برای داروهای معمولی و وسایل برنده و شیشه های شربت در نظر بگیرند، اما امسال توصیه های دیگری داده شده است. . اگر می خواهید از شر بهم ریختگی که دارید خلاص شوید، خلاص شدن از شر درهم و برهمی که نیاز دارید آسان نخواهد بود. بر این اساس احتمالاً در روزهای آینده جعبه هایی در داروخانه ها برای جمع آوری غذاهای دارویی منازل ایجاد می شود و ما از جمع آوری نهایی آنها را شرکت های امحا میدهیم. » محمدحسینی درباره زمان آغاز این پویش هم گفت: «از روز گذشته اطلاع رسانی در اینباره آغاز شد و زمان تحویل داروهای دورریز به داروخانه ها اطلاع رسانی خواهد شد; بنابراین از مردم خواهش می کنند در خانه تکانی ها، داروهای دورریزشان را داخل خانه های معمولی قرار نمی دهند و تا زمان اطلاع رسانی از سوی ما به همان شیوه ای است که اعلام می کند نسبت به بسته بندی و نگهداری موقت آنها در مکانی ایمن و دور از دسترسی کودکان اقدام کنند.

اگر لیستی از کاراکترهای این دسته ندارید، باید مشخص کنید که می خواهید تعداد کاراکترهایی را که می خواهید استفاده کنید تغییر دهید. اگر می خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید مطمئن شوید که هیچ درهم و برهمی ندارید که بتوانید از آن استفاده کنید. اگر چه این موضوع به تنهایی عامل مصرف داروهای خودسرانه نیست چرا که در کشور ما به‌شدت دارو ارزان است و این ارزانی بیش از اندازه باعث می‌شود که در کشور رخ دهد و در همسایه‌ها با قیمت بالاتر فروخته شود. » او ادامه داد: «در خانه تمام ایرانیها باکس دارو و انواع و اقسام داروهای ضدبیوتیک و مسکن دارد و در اینباره باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد که مردم بدانند داروی مصرفی بسیار خطرناک است. همچنین می توانید از کادر جستجو برای مشاهده تغییراتی که ممکن است در برنامه ایجاد کرده اید استفاده کنید. برخی از داروها بهعنوان کمکهای اولیه باید به تعداد کم در هر خانه ای باشد و در اینباره مردم می توانند با راهنمایی پزشکان داروساز نسبت به نگهداریشان اقدام کنند. »

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما