نظر: توضیحات برایان فلورس از تبعیض شبیه به این اظهارات افتراآمیز استتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم