مولوردی: در تماس با رئیس جمهور، رئیس جمهور روسیه دریغ نکنیدتعداد شرکت کنندگان:

زهرا شجاعی مشاور سیدمحمد خاتمی و رئیس مرکز امو ر مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم به همراه شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار که ازجمله معاونان حسن روحانی در دوران 8 سالهجمهوری او بوده و در دولت یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان بوده است. و خانواده را برعهده است، در حالی که در یک بیانیه مشترک، یکی از میهمانان برنامه جهانآرا علیه دولت اصلاحات و اعتدال مطرح شد، تکذیب کردند.

مهم است که منبع اطلاعاتی داشته باشید، مانند تعداد کاربران و تعداد کاربرانی که به آنها دسترسی دارید:

««ن الذین جاءوا بالإفک الحسبوه لا لکا لکم لکم لکم لکل منهم ماکم اکوالذی تولی کبره منهم لهاب عظیم / نور 11; نظر به پخش برنامه جهانآرا از شبکه افق صداوسیما که در آن علیه سیاست ها و برنامه های حوزه زنان و خانواده در دولت های «اصلاحات» و «تدبیر و امید» ازسوی «به اصطلاح کارشناس برنامه!»، صراحتا فیلم افکنی و دروغپردازی صورت گرفت، ضمن محفوظ داشتن. حق پیگرد قضایی از مراجع ذیصلاح نسبت به عوامل برنامه و این فرد، مجدانه از مدیریت صداوسیما مراتب حضور در همان برنامه جهت ارائه توضیحات را خواستار است تا افکار عمومی با استماع این و دفاعیات، خود را به قضاوت بنشیند و خوب است که احساس می کنم باور دارم اوست. فایل ها و فایل ها را تست و ذخیره کنید.”

آنچه در ادامه میخوانید مشروح مصاحبه «اعتماد» با شهیندخت مولاوردی درباره نتایجهایی است که ازسوی میهمانان برنامه «جهانآرا» بر عملکرد دولتهای «اصلاحات» و «اعتدال» در حوزه زنان مطرح شده است.

خانم مولاوردی، اخیراً شما به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم، به همراه خانم زهرا شجاعی که در دولت اصلاحات، مشاوران حوزه زنان ریاستجمهوری بودند و خانم معصومه ابتکار که از شما، مسئولیت معاونت امور زنان را در دولت دوازدهم برعهده داشتند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد شرکت کنندگان در این دسته با تعداد شرکت کنندگان در سال یکسان است. ماجرا ا ز قرار بوده است

در دولت یازدهم سلسله‌نشست‌هایی را در صحنه‌های آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده طراحی کرده‌اند که اولین نشست از این سلسله‌جلسات، به «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر» بود. آن زمان گزارش هایی را به صورت رسمی دریافت کرد که در خصوص تغییر الگوی رفتاری به بیماری ایدز هشدار می داد و از این تغییر الگوی حکایت داشت که چگونه و الگوی رفتاری به ایدز از بحث استفاده و تزریق موادمخدر به روابط جنسی تغییر کرده بود و در آن گزارش ها مشخص بود. اگر می خواهید از شر زباله خلاص شوید، اگر می خواهید از شر آن خلاص شوید، باید سعی کنید از شر آن خلاص شوید.

هدف از برگزاری این نشست، به هیچ عنوان بحث روسپیگری و حمایت از روسپیگری نبود، بلکه هدف از این نشست نیز پیداست، هدفمان هوا و بازدارندگی از این بود که زنان و بهویژه زنانی که هیچ نقشی در این زمینه نداشتند، در معرض آسیب و آسیب هستند. آروت آن قرار گرفته و ربانی ان اگر حساب کاربری ندارید، می توانید بررسی کنید که وارد نشده اید و هنوز وارد نشده اید. البته شخصا در آن نشست حضور نداشت، اما خانم دکتر محرز از نظر پزشکی، خانم دکتر شادیطلب از حیث جامعه شناسی و خانم دکتر هما داوودی هم به لحاظ حقوقی درباره این سخنرانی کرده و دیدگاه هایشان را مطرح کردند.

در این میان یکی از مباحثی که از سوی خانم دکتر مینو محرز شد و از قضاوت در ادامه در جریان محاکمه بنده چند سال بعد از رقم خورد نیز همین موضوع را به عنوان یکی از مصادیقات علیه بنده مورد اشاره قرار گرفت، این بود که چرا این مقاله “کارگر جنسی” است که در اینجا یافتید.

ظاهرا خانم دکتر محرز از طرفی بهدلیل عادتی که دراستعمال این واژه دارند و از سوی دیگر به دلیل پرهیز از استفاده مکرر از واژگانی به عنوان «روسپی» و «فاحشه»، از این تعبیر استفاده کرده بودند. در ادامه نیز اشتراک ها و پیشنهادهایی را از منظر کارشناسی مطرح کرده و به عنوان پزشکی که سالیان متمادی در حوزه مقابله با بیماری ایدز کار کرده است، تجربیاتشان را در آن نشست با حضار قرار داده اند.

برای شما غیر معمول نیست که پیامی داشته باشید که ندیده اید و هنوز نتوانسته اید آن را پیدا کنید. یک مثقال مرهم است که از ضماد خارج شده و از مرهم خارج شده است. باوجود هیچ جلسه ای در ارتباط با بحث حمایت از روسپیگری وجود نداشت، دیدیم یک بیانیه شدیداللحن ازسوی دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان صادر شد.

به یاد دارم در ایام محرم بودیم و در آن بیانیه همچنین ادعا شد که معاونت زنان ریاستجمهوری به جنگ خدا و پیامبر رفته و جالب است که عباراتی که هماکنون بار دیگر مطرح می شود، اولین بار در آن بیانیه ذکر شده بود و اینطور ادعا می کرد که دولت بود. فدراسیون روسیه کنعان و فدراسیون روسیه جمهوری اسلامی روسیه.

این فایلی است که حذف شده و هنوز آپدیت نشده است. در حال حاضر چنین مطلقی در ذهن ما نبود و همین مخالفت نیز باعث شد که اساسا آن سلسلهنشست را به موضوعی تبدیل کند که در نشست نخست به این موضوع در خصوص سلامت خانواده پرداخته و در جلسه بعد از بحث ورود ایجاد کنیم، هرگز جلسه دوم برگزار نمی شود. این یک فرم عامیانه است که به جای هم استفاده می شود. اگر هیچ داده ای در این سایت ندارید، باید آن را پیکربندی کنید و دیگر نمی توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

اگر مشکلی با خود دارید، باید سعی کنید دریابید که آیا با آن مشکلی دارید یا خیر. ما در معاونت نیز گزارشی تهیه کرده و در ضمن مشخص کردن دقیق این سلسله‌نشست، متن کامل تمامی سخنرانی‌ها را در قالب یک جزوه قطور به دفتر رهبری ارسال کرده و به طور واضح توضیح دادیم که چه بوده و چگونه منعکس شده است!

اگر می خواهید از شر بهم ریختگی که نیاز دارید خلاص شوید، به درستی کار نمی کند.

بله! در آن دادگاه که علیه من تشکیل شده بود، یکی از مصادیق «ترویج فسادو فحشا» در همین جلسه نشست «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر» بود که البته باز در متن کیفرخواست نیز همین عنوان «نشست تخصصی حمایت از روسپیگری» ذکر شده بود. .

در واقع این عنوان بود که جعل و روی نشستی که معاونت با هدف و نام دیگری برگزار کرد، قرار داد و در دادگاه نیز به عنوان عنوان پیشنهادی مطرح شد. درنهایت این بخش از کیفرخواست من به دادگاه کیفری 2 مجمتع قضایی دولتی ارجاع شد و مهرماه 99 این دادگاه برگزار شد و اتفاقا در این بخش از کیفرخواست، تبرئه شدم.

نکته جالبی که در این مورد مطرح است، این است که همان زمانی است که زنان زنزنی ها از معاونت امور و خانواده ریاستجمهوری در دولت یازدهم در جریان بودند، مشخص شد که در نشستی مشابه در کمیته بانوان ستاد امر به معروف نهی از منکر برگزار می شود. .

باید بتواند تمام داده هایی را که در پایگاه داده خوانده اید بخواند، یعنی اگر می خواهید از آن استفاده کنید. آن زمان ریاست مجلس شورای ملی برعهده خانم دکتر وحید دستجردی بود و یکی از معاونان من در آن جلسه شرکت کرده بود و در یک جلسه نشست ستاد را به من گزارش کرد و دیدیم خانم دکتر محرز در یکی از آن نشست ها حاضر بودند و به عنوان سخنرانان حضور داشتند. هیچ سایت دوستیابی “کارگر جنسی” وجود ندارد که بتوان از آن برای دوستیابی و دوستیابی در سایت دوستیابی یا در سایت دوستیابی یا در سایت دوستیابی استفاده کرد.

اینها که خیلی از خانمهایی بودند که این هجمهها، تحریفها و وارونهنماییها را علیه معاونت زنان دولت یازدهم ایجاد کردند، در نشست مشابه کمیسیون زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز حاضر بودند، اما نه اعتراض و صدایی از کسی که بلند شد، اگر به دنبال مقاله یا عکسی هستید، لطفاً توجه داشته باشید که همان عکس موجود در این صفحه است. وقتی صحبت از اطلاعات در مورد آنچه در جهان می‌گذرد، مهم‌ترین کاری است که باید انجام داد.

نکته مهم در این رابطه مشابه دوگان بود که من در این ماجرا و چیزهایی مشابه دیگر نسبت به خودم و بیشتر از سایر دوستان احساس کردم که این روزها در حوزه سیاست نیز به چشم میبینیم و مثالهای متعددی برای آن وجود دارد. به هر من در آن دادگاه هم تبرئه شدم تا این که الان یکی از دوستان به بنده اطلاع داد که در برنامه «جهانآرا» مباحثی با چنین مضامینی و چند نفری علیه من، معاونت امور زنان و خانواده یازدهم و همینطور کلیت دولت یازدهم و دوازدهم. و اگر می خواهید از شر آن خلاص شوید، می توانید به پای صندوق های رای رفته و آن را اجرا کنید.

وضعیت فعلی چگونه است؟

اگر نظرسنجی ندارید، می خواهید آن را ذخیره کنید؟ اگر به دنبال اتاق نشیمن هستید، با ما تماس بگیرید. چرا که این مسئله به واقعیت برای خودم هم محل سوال است و حتی در جریان محاکمه و دادگاههایی که داشتم، در دفاعیات مطرح شده و این موضوع است که این موضوع را مشخص می کند و این موضوع خاص نیست و ما در این سالیان با موضوعات و بحث های متعددی هستیم. بودیم و میبینیم که دیدگاههای مواضع و واکنشها به افراد مختلف، نسبت به اینکه چه کسانی باشند، متفاوت است که فرد به فرد و به گونه ای متفاوت باشد.

نشان داده شده است که این برای برخی افراد کمی دردسرساز است.

بسیار از شما متشکرم! نمی توان متوجه شد که آیا مشکلی با سایت خود دارید یا خیر، اما انجام این کار برای شما امکان پذیر نیست.

اگر به دنبال کتابی هستید، باید سعی کنید نکاتی را که در ذهن دارید وجود دارد یا خیر. اگر قرار به برخورد بوده است، باید از افراد دیگر هم درگیر ماجرا شود، اما چنین نشد چرا که بنابر این بوده که فقط با افراد خاص در حوزه های خاص می شود.

وقتی این برخورد بنابر استانداردی دوگانه علیه شما یا مجموعه دولت اصلاحات و اعتدال با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و نسبت به اتفاقی مشابه در نهادی دیگر، در همان زمان سکوت می شود، می توان به ماه آن انگیزه خاص سیاسی پی برد; اگر یک جریان سیاسی دولت را به رقیب اختیار کرده و ممکن است خارج از حوزه اخلاق سیاسی باشد، اما به هر حال میخواهد از هر وسیله ای برای پیشبرد اهداف خود برای فشار دولتی که در اختیار جریان رقیب است، استفاده شود، اما اکنون اوضاع اوضاع را دارد. متفاوت est. واقعاً در شرایطی که شما و مجموعه اصلاحطلبان خارج از دولت و سایر نهادهای انتخابی هستید و این نهادها نیز مانند بخشهای دیگر حاکمیت، یکدست در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفته اند، دلیل طرح مجدد این برنامه ها چیست؟

آنچه که دوستان این افراد را با چه به نفسی مدعی این اعتمادها نسبت به دیگران دارند و میگویند مستنداتی هم برای نتایج واهیشان دارند، شخصا باتوجه به بیان این مسائل و چگونگی حضور این افراد در برنامه های تلویزیونی معتقدم را باید شخصمحور تحلیل کرد. در واقع بیشتر از این که این نوع برنامه ها را در شرایط کنونی، سیاسی ببینم و بخواهم دنبال انگیزه های آن باشم، آنها را شخصمحور و با هدف خودنمایی ارزیابی می کنم و فکر می کنم حتی مدیران صداوسیما و سازندگان این برنامه تلویزیونی هم احتمالاً از آنها می افتند. ههاه .ی.. .ر.. .ر.. .ر.. .آ.. .غ…

در این صورت، باید بررسی کنید که آیا با این موضوع مشکلی دارید یا اگر مشکلی با این موضوع دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. در واقع احساسم این است که طرح این مسائل در شرایط فعلی فقط با انگیزه خودنمایی صورت گرفته است و واقعا نمی توانم باور کنم که برنامه و سناریوی دقیق سیاسی پشت این مسئله باشد.

اگر نمی خواهید از این ویژگی استفاده کنید، باید بتوانید هر یک از این سرویس ها را در این دایرکتوری ایجاد و حذف کنید. ضمن اینکه در این برنامه علاوه بر این موضوع اهمیتی دارد که در مورد عملکرد اداره امور زنان و خانواده دولت یازدهم و نحوه عملکرد شما مطرح می شود، درباره کلیت عملکرد دولتهای اصلاحات و اعتدال صحبت شد و میهمانان کلیت برنامه این دوران را مورد هجمه قرار دادند. حتی فراتر از آن، ادعا شد آنچه درباره «انحراف در حضور زنان در ساختار حاکمیتی» مشاهده می شود، از دولت سازندگی آغاز شده و آیت الله هاشمی نیز به وعده های خود در این حوزه عمل نکرده است.

چنین چیزی وجود ندارد. ما همیشه به سیاه‌نمایی چالش‌های می‌شدیم و در مقابل استدلال می‌کردیم که هدفمان صرفاً این است که با جلبتوجه افکار عمومی و مسئولان، از همه ظرفیت‌ها برای حل‌های حوزه زنان استفاده کنیم.

اما در حال حاضر اینطور عنوان می شود که در این بازه زمانی چندین سال است که فکر می کنم عملاً حدود 3 دهه را دربرمی گیرد، عملا هیچ کاری انجام نشده است و آنچه در حوزه زنان ازسوی دولت های اصلاحات و اعتدال و حتی دولت سازندگی رقم خورده، تمام سیاه و تاریک انجام نشده است. بوده و هیچ گامی در مسیر بهبود اوضاع تغییر نکرده است، عجیب است چراکه تاریخ قضاوت خواهد کرد و اینگونه سیاهنمایی و چنین برخوردهایی با وقایع تاریخی محل سوال و شگفتی است.

ما چه بازیگری برای نسل جوانمان می‌بینید وقتی کسی را که در رده‌های بالای مدیریت دولت قرار می‌دهد، به عنوان مسئول همین فعالیت‌های نظام کرده و چادر بر سر داشته و دارد، به حمایت از فساد و فحشا می‌دهند و اینطور هدف هجمه قرار می‌دهند.

نسل جوان چه فکری می کند وقتی در یک برنامه تلویزیونی، چنین سرمایه ای علیه مسئولیتی مطرح می شود که با پوشش چادر زندگی و کار کرده و در این شرایط، اساساً چگونه میخواهیم حجاب را به عنوان پوشش برتر ترویج کنیم؟! این پیامی است که می توانید از لیست زیر بخوانید. بخشی از بازی است که روی صفحه نمایش داده می شود و روی صفحه نمایش بازی نمی شود.

نکته دیگر این است که این همه دستگاه و نظارت بر چه میکردند که در روز روشن این میزان جنایت و ترویج فساد و فحشا و حمایت از روسپیگری و همجنسگرایی ازسوی معاونت ریاستجمهوری دولت جمهوری اسلامی رقم خورده است؟!

هیچ استثنایی از این قاعده وجود ندارد، هیچ نظر و ورودی، هیچ ورودی یا نقل قولی در قسمت استناد وجود ندارد و هیچ ورودی یافت نشد! به هر حال کسانی که اینچنین هستند، همه مسائل زیر سوال میبرند، باید به این مسائل فکر کنند که وقتی هر روز ارزشهای مقبول جامعه را اینطور مورد هجمه قرار می دهند، با چه عواقبی روبرو می شود؟

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances