به‌روزرسانی‌های زنده المپیک زمستانی آخرین شانس میکائلا شیفرین برای مدال، ایالات متحده به دنبال حرکت در هاف‌پایپ آزاد اسکی است.

[ad_1]

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما