[ad_1] فارو- بازی‌های Google Pixel 7 و Pixel 7 Pro نیز با همان فرمت نام‌های استاندارد Cheetah و Panther در دسترس هستند. مشکلی برای کاربران با کد Tensor و تعداد کاربرانی که مشخص نشده است غیرمعمول نیست. کجا میری؟ رر…. .ل.. .ا.. .ز.. .7.. .7… این فایلی است که از فرمت برنامه تغییر یافته و می توان از آن برای ایجاد انواع کد استفاده کرد. این یک بازی از سری پیکسل 7 گوگل بر اساس مدل‌های مودم تنسور و اگزینوس

تماس با ما