روسیه حملات خود به شهرهای شلوغ اوکراین را از سر می گیرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل می گوید 660 هزار نفر از اوکراین فرار کرده اند به روز رسانی زنده

[ad_1]

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما